GD | Den Brand vzw

Vzw Den Brand verzorgt zowel dag-en woonondersteuning als begeleiding van volwassen personen met een beperking in de regio’s Mol, Herentals en Lier.

Rekening houdend met je erkenning en budget, kies je als Budgethouder zelf voor het project waar je het beste ondersteund en begeleid kan worden. GD | Den Brand vzw

vzw Den Brand zoekt voor elke persoon met een beperking de meest geschikte oplossing.
Dat kan een volwaardige dagopvang zijn, of permanent wonen of een paar uur begeleiding per dag of per week.
Steeds doen we dit met het doel onze Gebruikers te zien groeien in zelfstandigheid. Participatie, integratie en inspraak vinden we daarbij heel belangrijk.

www.denbrand.be

 

GD | Den Brand vzw

Ophalen lege inktcartridges en registreren bij Tomsonrecycle