GD | Oostrem vzw

De VZW Oostrem is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperkingen en voor volwassenen met multiple-sclerose en met niet-aangeboren hersenletsels. Oostrem voorziet in dagbesteding en huisvesting.

Dit betekent op het gebied van dagbesteding het aanbieden van opvang en sfeerbegeleiding, arbeids-, bezigheids- of ervaringsgerichte activiteiten.

Op het gebied van wonen betekent dit dat Oostrem een integrale woonvoorziening is, waar gespecialiseerde begeleiding geboden wordt in een aangepaste infrastructuur.​

Tondeldoos Vzw.

Tondeldoos Vzw.

 

Oostrem Vzw.

Oostrem Vzw.

 

Wiric Vzw.

Wiric Vzw.


oostrem vzw fiche
 

GD | Oostrem vzw

Binnen de verschillende woonentiteiten van Oostrem worden momenteel 42 bewoners gehuisvest. Daarnaast onze reguliere bewoners sluiten ook nog 38 personen aan in het dagcentrum.

Oostrem is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap als Flexibel Aanbod Meerderjarigen en biedt ook ondersteuning aan personen met Persoonsvolgende Convenanten en werkt met Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

www.oostrem.be

 

GD | Oostrem vzw

Ophalen lege inktcartridges en registreren bij Tomsonrecycle