Déclaration de confidentialité – GDPR

Protection des données personnelles – GDPR.

Les nouvelles Règles de confidentialité européennes (GDPR) nous obligent à vous informer de ce que nous faisons de vos données après que vous avez fait une demande ou une commande avec nous. Ci-dessous vous pouvez lire ce que nous faisons avec vos données.

1. Algemeen

 • Nadat (online) een aanvraag tot ophaling is gedaan, zullen de verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om uw ophaling af te handelen.
 • Verstrekte gegevens voor het opvolgen van algemene en vrijblijvende aanvragen worden niet bewaard of vastgelegd. Pas wanneer u (online) een bestelling bij ons plaatst worden uw gegevens vastgelegd in ons klantenbestand, hetgeen noodzakelijk is voor de afhandeling van uw ophaling.
 • Onze medewerkers raadplegen klantgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en/of voor het afhandelen van uw ophaling. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot onderdelen die relevant zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de betreffende medewerker.
 • Voor het afwerken van ophalingen maken wij gebruik van onze eigen transporteurs met wie we afleveradressen en contactpersonen (logischerwijs) moeten delen.
 • Klanten van Tomson Recycle Team ontvangen automatisch onze periodieke nieuwsbrief met een gemiddelde frequentie van 3 keer per jaar. Voor deze vrijblijvende nieuwsbrief kunt u zich uiteraard met één muisklik definitief afmelden.
 • Klantgegevens worden nooit gedeeld met eender wie en zijn goed beveiligd tegen inbreuk door derden.
 • Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren.
 • Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden rondom en in ons bedrijf in Wetteren vastgelegd. Deze beelden worden na 4 weken automatisch verwijderd.
 • Voor de correcte werking van onze websites en om de websites te verbeteren maken wij gebruik van functionele- en analytische cookies. Cookies zijn niet te relateren aan individuele personen en er wordt geen privacygevoelige data opgeslagen.
 • Wij hebben erkende gerenommeerde ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud van onze software en apparatuur. Deze leveranciers zijn zorgvuldig geselecteerd. Met hen zijn afspraken gemaakt over (preventief) onderhoud, beveiliging en privacy.
 • Wanneer onbevoegden toegang krijgen tot onze data, dan zullen wij dat melden bij de Privacy Commissie. 

2. Uw rechten

 • U heeft uiteraard recht op inzage in uw gegevens op eenvoudig verzoek.
 • Op verzoek zullen wij u een overzicht sturen van alle informatie die is vastgelegd voor onze reguliere werking.
 • In een aantal specifeke gevallen kan de contact van wie we gegevens bijhouden, vragen om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit de database.
 • Wanneer gegevens niet kloppen dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld wanneer deze in strijd is met andere wettelijke vereisten waaraan wij moeten voldoen.
 • Wilt u een overzicht van uw gegevens, stuur dan een email naar privacy@tomsonrecycle.be

3. Klachten

 • Ondanks dat wij slechts beperkt persoonsgegevens verwerken in de zin van de GDPR, hebben wij er alles aan gedaan om datgene wat we vastleggen zorgvuldig en transparant te doen. Heeft u desondanks toch klachten over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, stuur dan een email naar privacy@tomsonrecycle.be. Dan nemen wij per kerende contact met u op om dit samen met u te bespreken.
 • Mochten wij er met u niet uitkomen, dan maken wij u er hierbij op attent dat u te allen tijde het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden

Collecte des cartouches d’encre vides